Föräldrar med utmaningar är en tillgång i arbetslivet

Föräldrar med utmaningar är en tillgång i arbetslivet

Nej, att ha ADHD eller Aspergers syndrom innebär inte att ha superkrafter. Dock måste man vara en supermänniska om man är förälder till ett barn med diagnos, annars havererar antingen familj eller arbetslivet. Men hur ska man få arbetslivet att fungera hyfsat bra, trots utmaningar i hemmet?

– De har tagit ner garden och kan möta människor på ett helt annat sätt


Maria Mattsson Mähl
, AlphaCEs grundare och huvudägare och Amelias jobbcoach, har lång erfarenhet av att hjälpa de som står långt ifrån arbetsmarknaden, bland annat de som har drabbats av utbrändhet. Att drabbas av utbrändhet är inget ovanligt om man har barn med dolda funktionshinder.

– En nyckel till att det ska fungera på jobbet är att man är väldigt tydlig mot sin arbetsgivare, och kanske också mot sina närmaste kollegor, att man faktiskt berättar om eventuella svårigheter. Det är då man kan få hjälp med att till exempel anpassa arbetstider, arbetsmiljö eller till och med arbetsuppgifter, så att det fungerar.

– Många som har det tufft i privatlivet kan uppleva arbetsplatsen som en frizon. Då är det otroligt viktigt att fortsätta få vara en del av arbetsplatsen. Även om man inte kan prestera på topp så kan man kanske göra andra saker under den här fasen i livet. Då är det viktigt att man känner att man kan lyfta detta med sin arbetsgivare.

Utmaningar gör dig till en värdefull medarbetare

Enligt Maria Mattsson Mähls erfarenhet är människor med den här typen av livserfarenhet, och de som klarar av att prata om det, värdefulla medarbetare.

– De har tagit ner garden och de kan möta människor på ett helt annat sätt. Så det är en enorm tillgång för en arbetsgivare att ha den här typen av medarbetare i organisationen.

Sätt karriären på paus för din egen skull

– Man behöver inte göra allt samtidigt, var sak har sin tid. Allt handlar inte om att göra karriär så fort som möljligt. Man får ta en sak i taget, framför allt när det är saker som rör familjen, då är det otroligt viktigt att man inte är för ambitiös, utan att man delar upp det i delmoment och pausar vissa delar i livet, och att man vågar prioritera och att man är tydlig med varför man gör det.

Share this Post