Detta är WORK PROGRAM

WORK PROGRAM fokuserar på dig. Vi utgår från din situation och hjälper dig att komma vidare med dina funderingar när det gäller jobb, utbildning, karriär eller annat som rör ditt arbetsliv. Vi är din professionella rådgivare kring arbetslivsfrågor och jobbar inte på uppdrag av din arbetsgivare eller någon myndighet.

Vad ingår och hur ser upplägget ut?

Först fyller du i en intresseanmälan. När du gjort det får du ett svarsmejl och en länk till ett digitalt kartläggningssamtal som är kostnadsfritt. För att kunna logga in på kartläggningssamtalet krävs att du använder BankId. Det är för att vi ska vara helt säkra på att du är du. Det gör också att du enkelt kan spara dina svar och återkomma när det passar dig. När du känner dig klar skickar du in svaren till oss.

En erfaren coach kontaktar dig per telefon så att du får återkoppling på ditt kartläggningssamtal. Om intresse finns bokar vi in ett vägledningssamtal, där du får möjlighet att direkt prata med din coach om ditt framtida yrkesliv. Vägledningssamtalet tar 1,5 till 2 timmar.

Vi bokar också in ett uppföljningssamtal på 1 timme. Syftet med det är att du ska få en chans att stämma och följa upp det som diskuterades i vägledningssamtalet.

För den som vill finns ett uppföljande jobbsökarprogram med verktyg och inspiration att hitta rätt på arbetsmarknaden. Programmet pågår under 3 månader och utgår från vår 7-stegsmetod. Här får du tillgång till mer omfattande coachning och stöd. Programmet består av 15 moduler som innehåller olika aktiviteter, övningar, tester m.m. som hjälper dig att komma vidare i ditt yrkesliv. Alla moment syftar till att stärka din kunskap kring dig själv och din position på arbetsmarknaden.

Läs mer om vår 7-stegsmetod och hur vi arbetar.

Kostnad

Digitalt kartläggningssamtal samt vårt nyhetsbrev: kostnadsfritt 

Vägledningssamtal och uppföljningssamtal: 2 000 kr inkl moms

Jobbsökarprogram: 18 750 kr inkl moms

Våra tjänster