Tips inför lönesamtalet

Tips inför lönesamtalet

På våren är det ofta dags för lönesamtal. Här är några tips som du kan tänka på inför lönesamtalet. Var påläst. De allra flesta arbetsplatser har ett kollektivavtal som sätter ramarna för hur mycket du kan påverka din lön i samband med lönesamtalet. Ofta finns det en ”pott” som ska fördelas på alla anställda. Får du hela ”potten” finns det inte något utrymme för dina kollegor. Det är ingen idé

Read More