Tips inför lönesamtalet

Tips inför lönesamtalet

På våren är det ofta dags för lönesamtal. Här är några tips som du kan tänka på inför lönesamtalet.

  1. Var påläst. De allra flesta arbetsplatser har ett kollektivavtal som sätter ramarna för hur mycket du kan påverka din lön i samband med lönesamtalet. Ofta finns det en ”pott” som ska fördelas på alla anställda. Får du hela ”potten” finns det inte något utrymme för dina kollegor. Det är ingen idé att reta upp chefen med orealistiska krav, så se till att du vet vad chefen har för utrymme att dela ut.
  2. Se till att du har mätbara mål. Det är viktigt att både du och din lönesättande chef vet vilka förväntningar som finns på dig. Se till att du har tydliga och mätbara mål, då är det lättare att argumentera.
  3. Ge konkreta exempel på din prestation. Förbered dig väl inför ditt lönesamtal och ge konkreta exempel på din prestation under året. Återkoppla gärna till tidigare lönesamtal och vad ni kom överens om då. Har du haft tydliga mål som överträffats? Då är det något som du ska lyfta på lönesamtalet.
  4. Be om annat än lön. Lönen är förvisso viktig, men det finns kanske andra saker som företaget kan erbjuda som t.ex. fortbildning, tjänstebil, fler semesterdagar eller utökad friskvårdspeng.
Share this Post